ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการเข้าใช้งานระบบ iFIS Internet มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
 
 

 
ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการเข้าใช้งานระบบ iFIS Internet มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
 
 
:: ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows XP
:: Internet Explorer Version 6 ก่อนการเข้าใช้งานระบบ iFIS Internet มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
 
ขั้นที่ 1 : เปิดหน้า Internet Explorer และเลือกที่เมนู Tool เลือก Internet Options
 
 
 
ขั้นที่ 2 : เลือกเมนู General จากนั้นคลิ๊กที่ “Delete Cookies” กด “Ok” และคลิ๊กปุ่มถัดไปที่ ”Delete Files” โดยใส่เครื่องหมาย "/" ด้านหน้าข้อความ “Delete all offline content” กด “Ok”
 
 
 
ขั้นที่ 3 : เลือกเมนู Security คลิ๊กที่ปุ่ม "Custom level”
 
 
 
 
  จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ “Security Settings” เลือกหัวข้อ “ActiveX control and plug-in” จะมี 7 หัวข้อย่อย โดยให้เลือกเป็น Enable   ทั้งหมดจากนั้นกด “Ok”
 
 
 
ขั้นที่ 4 : กลับสู่เมนู Security อีกครั้ง เลือกที่ “Trusted site” คลิ๊กปุ่ม “Site” ที่ปรากฏขึ้นมา
 
 
  นำเครื่องหมาย "/ " ในช่องเล็กออก จากนั้นเพิ่มชื่อเว็บไซต์ในช่องสี่เหลี่ยมด้านบน
  โดยพิมพ์ http://itrade.natsec.co.th --> กดปุ่ม “Add”
 
 
 
ขั้นที่ 5 : ลือกเมนู Privacy นำเครื่องหมาย  "/" ตรง Block pop-ups ออก
 
 
 
ขั้นที่ 6 : เลือกเมนู Advanced จากนั้นไปยังหัวข้อ “Microsoft VM” เลือกทำเครื่องหมาย "/" ในหัวข้อที่ 1 และ 3 ตามรูปภาพ หากปรากฏหัวข้อ “Java Sun” ก่อนหัวข้อ “Microsoft VM” และมีเครื่องหมาย "/" อยู่ ให้นำเครื่องหมาย "/" ออก

หมายเหตุ:
หากไม่พบหัวข้อ “Microsoft VM” จะต้องทำการ Download โปรแกรม Java Visual Machine ได้ที่ www.thanachartsec.co.th เมนู Download โดยที่จะต้อง Login ก่อน
 
 
   กดปุ่ม “Apply” -----> “ok” เพื่อกลับสู่หน้าจอ Internet Explorer
 
 
ขั้นที่ 7 : ไปที่เมนู “View” เลือก “Toolbars” หากมี Yahoo, MSN หรือ Google Toolbars ให้นำเครื่องหมาย "/" ด้านหน้าออก
 
 จากนั้นให้ท่านทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านใหม่อีกครั้ง การตั้งค่าเครื่องเพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรม iFIS เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
 

 
Electronic Securities Trading Department.             
©Copyright 2005. www.ThanachartSec.co.th All Right Reserved.